Obchodní podmínky, dodání a osobní údaje

Obchodní podnímky

Balné a poštovné

1) Balné - ve všech případech 0,-Kč
2) Poštovné převodem na účet - Česká pošta, platba bankou 59,-Kč (předčíslí 670100 / číslo účtu 2201021325 / kód banky 6210) pro zahraniční zákazníky, bohužel jediná možnost platby.

3) Poštovné dobírkou - Česká pošta, platba dobírkou 119,-Kč 

 

Ceny jsou konečné a uváděny včetně DPH.


Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Překontrolujte prosím spamovou složku.

Způsob platby:

Převod – zákazník provede platbu na účet internetového obchodu, (nejpozději do 5 dnů), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.


Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Dodání zboží
Termín dodání se pohybuje v rozmezí 2-10 pracovních dnů. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku formou emailu.
Způsob doručení
Vámi objednáné zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po celé ČR.
Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu..

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je správce. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.

Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby. 

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a 
příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který 
mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. 
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému 
Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete 
kdykoliv odvolat. 
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování 
ani k profilování.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 
jiným, osobám. 
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat 
od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmazání, 
popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na 
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji 
v rozporu s GDPR. 
Kupující je povinen se před nákupem seznámit o zpracování a ochraně osobních údajů a také,
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Aktualizováno: 6.6.2018
28600